اعدام جواني كه هنگام جرم انتصابي 15ساله بود در زندان عادل آباد ايران .

اعدام جواني كه هنگام جرم انتصابي 15ساله بود در زندان عادل آباد ايران .

 

 
Read More
اعدام دو زندانی،و انتقال یک زندانی ديگر جهت اعدام

اعدام دو زندانی،و انتقال یک زندانی ديگر جهت اعدام

 

 
Read More
شلاق زدن به یک جوان در ملا عام

شلاق زدن به یک جوان در ملا عام

 

 
Read More
تداوم پلمپ90 واحد صنفی بهاییان در مازندران

تداوم پلمپ90 واحد صنفی بهاییان در مازندران

 

 
Read More
اعدام یک زندانی در ارومیه .

اعدام یک زندانی در ارومیه

 

 
Read More
اعدام يك زنداني و صدور حكم شلاق و زندان براي همسر وي

اعدام يك زنداني و صدور حكم شلاق و زندان براي همسر وي

 

 
Read More
یک شهروند اشنویه به سه سال زندان محکوم شد.

محکومیت یک شهروند کرد به سه سال حبس

 

 
Read More
اعدام يك زنداني و صدور حكم شلاق و زندان براي همسر وي

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زنجان

 

 
Read More
انتقال يك زنداني براي اعدام و صدور حكم اعدام براي سه زنداني دیگر.

انتقال يك زنداني براي اعدام و صدور حكم اعدام براي سه زنداني دیگر.

 

 
Read More
یک شهروند اشنویه به سه سال زندان محکوم شد.

تهديد سه زنداني محکوم به اعدام اهل سنت

 

 
Read More

Page 8 of 9

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password