قطع آب و برق زندان قرچک ورامین و انتقال ۴۰ تن از زندانیان زن به زندان اوین پس از حمله گارد زندان

بنا به گزارش‌های دریافتی، روز شنبه ۲۰بهمن ۱۳۹۷، بیش از ۴۰ تن از زنان زندانی در حالی که سرشان توسط گونی پوشانده شده ‌بود به بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شدند. همچنین از روز جمعه آب، برق و گاز زندان قطع شده و به زندانیان نیز غذا داده نمی‌شود.

براساس این گزارش زنان زندانی پس از حمله گارد زندان به بند یک و دو جهت خنثی کردن گازاشک آور و گاز فلفل اقدام به آتش زدن پتو و تخت های خود در محوط زندان کرده که در همین حین با ماموران درگیر شده و در حالی که سرشان درگونی بود به بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شدند.

براساس توییت یکی از خانواده‌های زنان زندانی قرچک ورامین از روز جمعه آب و برق و گاز زندان قطع بوده و غذا هم به زندانیان داده نشده است.

طبق آخرین خبرها از ظهر ۱۹ بهمن، ارتباط تلفنی زندانیان قرچک برای چندین ساعت با بیرون قطع شد.
تنها عکسی که صبح ۱۹ بهمن از فاصله دور از ساختمان زندان قرچک گرفته شده، دود حاصل از آتش‌سوزی در داخل زندان را نشان می‌دهد. اما مشخص نیست که زنان زندانی در فضای بسته زندان در چه وضعیتی می‌باشند.

یورش گارد زندان به بند زنان قرچک ورامین

شامگاه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷، ماموران گارد زندان قرچک ورامین به دستور رئیس این زندان به بند یک و دو این زندان یورش برده و اقدام به استفاده از گاز اشک آور و گاز فلفل کردند؛ در جریان این حمله شماری از زندانیان زن مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.

این یورش در پی اعتراض زنان زندانی در بند یک زندان زنان قرچک ورامین که به «بند موادی‌ها» معروف است به عدم توجه افسر نگهبان به درخواست زندانیان برای انتقال یکی از زنان بیمار به بهداری بوده است.

پس از شلیک گاز فلفل و اشک‌آور، زنان زندانی برای دفع اثر گاز تخت‌ها و پتوهای خود را آتش زدند و مسئولان زندان با استفاده از ماشین آتش‌نشانی در حالی که زنان همچنان داخل بند اسیر بودند آتش را خاموش کردند.

بنا به گفته یکی از زنان زندانی در زندان قرچک «در حالی که دود آتش زندان را فرا گرفته بود و ماموران همچنان به ضرب و شتم ما ادامه می‌دادند.»
براساس گزارش‌های رسیده در حالی که در جریان این حادثه تخت و وسایل زندانیان در آتش سوخته و مسئولان زندان نیمکت‌های هواخوری و وسایل ورزشی را جاکن کرده و از محوطه بند یک زندان خارج کرده‌اند تا زندانیان وسایل دفاعی نداشته باشند.
مسئولان زندان همچنین برق و گاز داخل بند را نیز قطع کرده بودند تا مانع گسترش آتش‌سوزی شوند اما زندانیان را با وجود استنشاق گاز تند فلفل و بدن خیس در سرمای بند رها کرده و تا صبح به وضعیت آنان توجهی نکرده‌اند.

به گفته خانواده یکی از این زندانیان، شماری از زنان زندانی که در جریان این حمله مجروح شده بودند به بهداری منتقل شده‌اند.ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.