سه فعال مدنی مجموعا به ۵۵ سال حبس محکوم شدند

سه فعال مدنی مجموعا به ۵۵ سال حبس محکوم شدند

سه فعال مدنی مجموعا به ۵۵ سال حبس محکوم شدند

«یاسمن آریانی»، «منیره عربشاهی» و «مژگان کشاورز» سه فعال مدنی زندانی در زندان قرچک ورامین مجموعا به ۵۵ سال و شش ماه زندان محکوم شده‌اند.
حکم این سه فعال مدنی در تاریخ چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸ به آنها ابلاغ شده در حالی که هیچ یک حتی در جریان محاکمه در دادگاه نیز به وکیل دسترسی نداشته‌اند.

براساس حکمی که به آن سه فعال مدنی ابلاغ شده است یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز هر کدام بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا» به ۱۶ سال زندان محکوم شده‌اند.
علاوه بر این اتهامات مژگان کشاورز از بابت اتهام «توهین به مقدسات» نیز به ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
در صورت قطعی شدن حکم زندان «یاسمن آریانی»، «منیره عربشاهی» و «مژگان کشاورز» بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۱۰ سال زندان بابت اتهام «تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا» به عنوان مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود.

امیر رییسیان وکیل مدافع یاسمن آریانی و منیره عربشاهی که او نیز در زمان ابلاغ حکم به موکلانش در تاریخ ۹ مردادماه در دادگاه حضور نداشته است، گفت«گویا این حکم شامل ۱۰ سال حبس تعزیری قابل اجراست. جزییات حکم را از آنجایی که باید خودم بخوانم، الان نمی‌توانم تایید کنم.»

یاسمن آریانی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ توسط مامورین امنیتی بازداشت و به پلیس امنیت وزرا منتقل شد. منیره عربشاهی (مادر یاسمن آریانی) در روز بعد درحالی که در مسیر پلیس امنیت بود توسط مامورین امنیتی بازداشت شد و هر دو به زندان قرچک ورامین منتقل شدند.

مژگان کشاورز نیز ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ توسط مامورین امنیتی در منزل شخصی‌اش بازداشت شد و در پلیس امنیت وزرا تحت بازجویی قرار گرفت و پس از چند روز به زندان قرچک ورامین منتقل شد.