همزمان با برگزاری دادگاه بازداشت‌شدگان هفت تپه چند تن از فعالان دانشجویی و کارگری بازداشت شدند

بازداشت فعالان دانشجویی کارگری

براساس گزارش‌های رسیده همزمان با برگزاری اولین جلسه دادرسی بازداشت‌شدگان هفت تپه از جمله اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، علی نجاتی، امیر امیرقلی، عسل محمدی، ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی فرد در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۸، نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت شش نفر از فعالان دانشجویی و کارگری شرکت کننده در مقابل دادگاه کردند.

اسامی چهار تن از این بازداشت شدگان هیراد پیربداقی، رهام یگانه، فرید لطف‌آبادی و سحر شهرابی فراهانی عنوان شده است.

گفته می‌شود که نیروهای امنیتی لباس شخصی بدون ارائه حکم ضمن کنترل مدارک نفرات شرکت کننده اقدام به بیرون کشیدن افراد از میان جمعیت می‌کردند.

این بازداشت‌ها بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته‌ و احتمال می‌رود که شمار بازداشتی‌ها بیشتر از این باشد.

پیراد پیربداغی، رهام یگانه و فرید لطف‌آبادی سه فعال دانشجویی و کارگری در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، در شعبه چهارم و هفتم بازپرسی دادسرای زندان اوین متهم به «اخلال در نظم عمومی» شده و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان اوین منتقل شدند.

مادر رهام یگانه از فعالان بازداشت شده روز ۱۲ مرداد خبر داد که تاکنون از وضعیت فرزند خود اطلاعی در دست ندارد.
وی در رابطه با نحوه بازداشت رهام و سایر فعالان بازداشت شده گفت «رهام، فرید و پیراد دوستان برخی از بچه‌های پرونده هفت‌تپه هستند. آن روز به آنجا رفته بودند تا از دور دوستانشان را ببینند. نه سروصدایی بوده، نه شعاری. فقط جلوی در ایستاده بودند. من آن روز آنجا نبودم بنابراین طبق گفته‌های شاهدان عینی برایتان تعریف می‌کنم، ظاهرا از قبل تصمیم به بازداشت آنها داشتند چون یک آقای از دور می‌آید و کنار رهام می‌ایستد و بعد یک نفر دیگر داد می‌زند کیفم را زدند، کیفم را زدند و رهام را نشان می‌دهد، شخصی هم که بغل رهام ایستاده او را روی زمین می‌خواباند و بازداشت می‌کند.»

خانم آتیه نوری در ادامه افزود «با من تماس گرفتند و گفتند بچه‌ات را بردند. بعد از آن سریع به دادگاه انقلاب رفتم گفتند اینجا نیست، به پلیس فتا و بازداشتگاه وزرا رفتم گفتند اینجا نیست و نهایتا بهم گفتند «نگرد تا خودش بهت زنگ بزند.» بعد از آن یکی از دوستان با من تماس گرفت و گفت رهام در بازداشتگاه وزرا است، ما دوباره به وزرا برگشتیم که دیدم، بچه‌ام را سوار بر ماشینی دارند وارد وزرا می‌کنند. رهام فقط سرش را از ماشین بیرون آورد و گفت مامان، مامان، من خوبم.»

خانم نوری خبر داد که خدابخشی بازپرس شعبه چهارم بازپرسی زندان اوین در مراجعه خانواده‌های بازداشت شده به آنجا گفته است «به دلیل اینکه خبر بازداشت آنها در شبکه‌های مجازی پر شده، برای بچه‌هایشان گران تمام می‌شود.»

همچنین براساس گزارش‌های دریافتی عسل محمدی درپی برگزاری جلسه دادگاهش در ارتباط با پرونده بازداشتی‌های هفت تپه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب روز ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، در دومین روز دادگاه بار دیگر بازداشت و به زندان منتقل شده است.

طبق گزارش‌های رسیده قاضی مقیسه‌ای، قاضی پرونده بازداشت‌شدگان هفت تپه براساس شکایت وزارت اطلاعات قرار وثیقه عسل محمدی را به قرار بازداشت تبدیل کرده است.