تداوم بی خبری از بازداشت شدگان اهواز و افزایش شمار بازداشت شدگان

بازداشت شدگان

رژیم ایران از روز ۳۱ شهریور ۱۳۹۷، بعد از حمله به رژه نیروهای ارتش در اهواز، اقدام به بازداشت خودسرانه صدها تن در شهر اهواز و توابع آن کرده است. براساس گزارش فعالان حقوق بشر عرب آمار بازداشت شدگان به ۶۰۰ تن بالغ گردیده است.
این بازداشت‌ها به صورت خودسرانه و غیرقانونی صورت گرفته است، به نحوی که نیروهای امنیتی بدون هیچ حکمی در حوالی صبح و یا نیمه های شب به منزل شهروندان یورش برده و ضمن ضرب و شتم خانواده را بازداشت کردند.

براساس گزارش فعالین حقوق بشر اهواز دستکم ۱۸۰ تن از بازداشت شدگان به زندان شیبان اهواز منتقل شده اند.

صادق نزاری ۶۳ ساله، پدر پنج فرزند و از اهالی کوی کواخه (آل صافی) که سابقه بازداشت به دلیل فعالیت‌های سیاسی داشته است در میان بازداشت شدگان است و تاکنون اطلاعی از وضعیت وی در دست نمی‌باشد.

یک زن جوان ۲۰ ساله به نام لمیاء حمادی حدود ۲۰ روز پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد و تاکنون از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست.

خانم لمیاء حمادی فرزند زیدان متأهل است و در کوی ابوذر در شهر سوسنگرد، زندگی می کرد. وی از زمان دستگیری تنها یک بار با خانواده خود تماس داشته و حتی نمی دانسته که در کدام زندان، زندانی است. خانواده لمیاء ‌حمادی به شدت نگران وضعیت فرزندشان هستند.

علاوه بر خانم لمیاء‌ حمادی، دو خانم دیگر به نام های زودیه عفراوی ۵۵ ساله و قیسیه عفراوی ۶۰ ساله از ساکنین روستای آلبو عفری سوسنگرد نیز به همراه فرزندانشان بازداشت شده اند.

تاکنون اسامی ۱۷۸ تن از بازداشت شدگان اهواز جمع آوری شده است که به شرح زیر می‌باشد.

۱- احمد امین (قیس)- ساکن زویه عامری کوی ملت- نویسنده و پژوهشگر فرهنگی
۲- سید علیرضا نظاری‌(سید صادق نزاری) ۶۳ ساله – ساکن کوی کواخه ( آل صافی) اهواز
۳- سجاد سیلاوی ۲۵ ساله – ساکن کوی کواخه (آل صافی) اهواز
۴- جواد بدوی ۲۶ ساله – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۵- شانی شموسی- ساکن کوی ملاشیه اهواز
۶- خلیل سیلاوی – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۷- جمیل سیلاوی – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۸- صادق سیلاوی – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۹- فارس شموسی – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۰- علی مزرعه – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۱- سمیر سیلاوی – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۲- ریاض شموسی – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۳- علی حیدری – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۴- یوسف خسرجی – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۵- جواد هاشمی – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۶- علیرضا دریس – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۷- ماهر مسعودی – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۸- خالد سیلاوی – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۹- مختار مسعودی – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۰- علی الباجی – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۱- محمد مسعودی – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۲- جادر عفراوی – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۳- عقیل شموسی – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۴- سید جیلیل موسوی – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۵- عیسی بدوی- ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۶- هادی عبیداوی – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۷- سید صادق موسوی – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۸- احمد حیدری – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۹- میلاد عفراوی – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۳۰- عادل زهیری – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۳۱- عبدالله سیلاوی – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۳۲- عباس بدوی – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۳۳- محسن بدوی – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۳۴- فرحان شموسی – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۳۵- محمد عموری ۲۶ ساله – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۳۶- نعیم حیدری ۲۴ ساله – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۳۷- عارف غزلاوی – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۳۸- کاظم غزلاوی – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۳۹- علی الحایی (حیاوی) – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۴۰- شاکر سواری ۲۹ ساله – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۴۱- سید قاسم موسوی – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۴۲- فاضل شموسی – ساکن کوی ملاشیه اهواز
۴۳- سهراب مقدم ۲۷ ساله – ساکن کوی درویشیه – کوت عبدالله شهر اهواز
۴۴- ریاض زهیری – ساکن شهرک اهواز
۴۵- کریم مجدم ابومعتز – ساکن کوت عبدالله شهر اهواز
۴۶- جعفر حزباوی ۲۸ ساله – ساکن کوت عبدالله منطقه السده اهواز
۴۷- احمد حزباوی ۲۸ ساله – ساکن کوت عبدالله منطقه السده اهواز
۴۸- عارف ناصری ۳۰ ساله – ساکن کوت عبدالله کوی مجد (کانتکس) اهواز
۴۹- اسامه تیماس ۲۶ ساله – ساکن کوی شکاره شهر اهواز
۵۰- احمد تیماس ۲۸ ساله – ساکن کوی شکاره شهر اهواز
۵۱- محمد مومن تیماس ۵۵ ساله – ساکن کوی شکاره شهر اهواز
۵۲- سید جاسم رحمانی (موسوی) ۳۳ ساله – متاهل – ساکن حی الثوره شهر اهواز
۵۳- ماجد چلداوی – ساکن حی الثوره در شهر اهواز
۵۴- سید حمود رحمانی (موسوی) – ساکن حی الثوره شهر اهواز
۵۵- حاتم سواری – ساکن حی الثوره شهر اهواز
۵۶- جاسم سواری – ساکن حی الثوره شهر اهواز
۵۷- نوری نیسی – ساکن حی الثوره شهر اهواز
۵۸- حسین حیدری – ساکن حی الثوره شهر اهواز
۵۹- عدنان سواری – ساکن حی الثوره شهر اهواز
۶۰- محمد حیدری ۲۵ ساله – ساکن کوی علوی
۶۱- ماجد سواری – ساکن حی الثوره شهر اهواز
۶۲- علی سواری – ساکن حی الثوره شهر اهواز
۶۳- محمد سواری – ساکن حی الثوره شهر اهواز
۶۴- علی مزبانی نصر (سواری) – ساکن حی الثوره شهر اهواز
۶۵- احمد کروشات – ساکن اهواز
۶۶- جعفر عبیداوی – ساکن کوی زهیریه(گلدشت) اهواز
۶۷- احمد باوی – ساکن کوی زهیریه(گلدشت) اهواز
۶۸- علی شجیرات (ابوفاروق) – ساکن مویلحه اهواز
۶۹- محمود دروقی – ساکن مویلحه اهواز
۷۰- عزیز حمیداوی – ساکن مویلحه اهواز
۷۱- امید بچاری – ساکن مویلحه اهواز
۷۲- رامین بچاری – ساکن مویلحه اهواز
۷۳- جمیل احمدپور (الحاجی) – ساکن کوی عزیزیه (خشایار) شهر اهواز
۷۴- فهد نیسی – ساکن کوی شهرک اهواز
۷۵- جمیل حیدری ۳۳ ساله – ساکن کمپلو شمالی شهر اهواز
۷۶- ماجد حیدری ۲۵ ساله – ساکن کمپلو شمالی شهر اهواز
۷۷- احمد حمری ۲۹ ساله – ساکن کوی مندلی شهر اهواز
۷۸- علی سواری ۲۳ ساله – ساکن عزیزیه (خشایار) شهر اهواز
۷۹- دانیال عادل امجد ۴۳ ساله – ساکن کوی مشعلی شهر اهواز
۸۰- موسی مزرعه – ساکن ابوحمیظه شهر خفاجیه
۸۱- عبدالرحمن خسرجی ۳۲ ساله – ساکن کوت سید نعیم شهر خفاجیه
۸۲- مهدی مزرعه – ساکن ابوحمیظه شهر خفاجیه
۸۳- احمد سویدی – ساکن روستای حجیه شهر خفاجیه
۸۴- عدنان مزرعه – ساکن شهر خفاجیه
۸۵- صهباء(لمیاء) حمادی – ساکن کوی ابوذر شهر خفاجیه
۸۶- حسن حرباوی – ساکن شهر خفاجیه
۸۷- علی سویدی – ساکن روستای حجیه شهر خفاجیه
۸۸- فایز عفراوی ۳۰ ساله همراه با مادرش – ساکن روستای آلبوعفری تابع شهر خفاجیه
۸۹- محمد امین عفراوی ۳۷ ساله همراه با مادرش- ساکن روستای آلبوعفراوی تابع شهر خفاجیه
۹۰- عباس مغینی ۲۶ ساله – ساکن روستای حجیه تابع شهر خفاجیه
۹۱- مرتضی بیت شیخ احمد ۲۴ ساله – ساکن روستای حجیه تابع شهر خفاجیه
۹۲- مرتضی مغینمی ۲۲ ساله – ساکن روستای حجیه تابع شهر خفاجیه
۹۳- عارف مغینمی ۲۷ ساله – ساکن روستای حجیه تابع شهر خفاجیه
۹۴- حمدان عفراوی – ساکن روستای آلبوعفری شهر خفاجیه
۹۵- امیر عفراوی – ساکن روستای آلبوعفری شهر خفاجیه
۹۶- علی عفراوی – ساکن روستای آلبوعفری شهر خفاجیه
۹۷- محمد محمدی (عبیات) ۲۲ ساله – ساکن شهرستان حمیدیه
۹۸- قاسم کعباوی (کعبی) ۲۴ ساله – ساکن شهر ستان حمیدیه
۹۹- مهدی ساعدی ۲۷ ساله – ساکن شهر ستان حمیدیه
۱۰۰- لامی شموسی – ساکن شهر ستان حمیدیه
۱۰۱- عادل عفراوی – ساکن شهر ستان حمیدیه
۱۰۲- مهدی کوتی – ساکن شهر ستان حمیدیه
۱۰۳- علی کوتی – ساکن شهر ستان حمیدیه
۱۰۴- ستار کوتی – ساکن شهر ستان حمیدیه
۱۰۵- علی منصوری – ساکن شهر ستان حمیدیه
۱۰۶- علی ساکی – ساکن شهر حویزه
۱۰۷- عباس ساکی – ساکن شهر حویزه
۱۰۸- ابوشعلان ساکی – ساکن شهر حویزه
۱۰۹- خزعل عباس التمیمی (فاضل) ۳۰ ساله – ساکن کوی شیبان شهر اهواز
۱۱۰- علی سواری ۳۰ ساله – اهل منطقه شکاره کوت عبدالله
۱۱۱- مصطفی سواری ۲۵ ساله – اهل منطقه شکاره کوت عبدالله
۱۱۲- خالد عبیداوی ۲۵ ساله – اهل منظقه شکاره کوت عبدالله
۱۱۳- عباس حیدری ۲۳ ساله – اهل منطقه شکاره کوت عبدالله
۱۱۴- مرتضی امیری – اهل درویشیه کوت عبدالله
۱۱۵- یاسین امیری ۲۳ ساله – ساکن درویشیه کوت عبدالله
۱۱۶- صادق حیدری ۲۸ ساله – اهل ملاشیه جنوب شهر اهواز
۱۱۷- جلال نبهانی – اهل منطقه عامری اهواز
۱۱۸- خالد حزباوی ۴۰ ساله – متاهل – ساکن کانتکس (کوی مجد) کوت عبدالله
۱۱۹- محمد حزباوی ۳۰ ساله – متاهل – ساکن کانتکس (کوی مجد) کوت عبدالله
۱۲۰- رضا بترانی ۳۴ ساله – ساکن کانتکس (کوی مجد) کوت عبدالله
۱۲۱- طارق امیری ۲۴ ساله – ساکن درویشیه کوت عبدالله
۱۲۲- جمال مجدم ۲۵ ساله – ساکن درویشیه کوت عبدالله
۱۲۳- موسی مزرعه ۲۵ ساله – دانشجو – ساکن خفاجیه سوسنگرد
۱۲۴- رشید کروشات – ساکن اهواز کوی مندلی
۱۲۵- حکیم کروشات – ساکن اهواز
۱۲۶- زودیه عفراوی ۵۵ ساله – ساکن روستای آلبوعفری شهر خفاجیه سوسنگرد
۱۲۷- قیسیه عفراوی ۶۰ ساله – ساکن روستای آلبوعفری شهر خفاجیه سوسنگرد
۱۲۸- جواد محناپور (عفراوی)- ساکن روستای آلبوعفری شهر خفاجیه سوسنگرد
۱۲۹- علی مغینی – ساکن روستای حجیه شهر خفاجیه
۱۳۰- حسین حمودی (سبهانی) ۲۵ ساله – کوی عزیزیه (خشایار ) شهر اهواز
۱۳۱- یحیی بروایه – اهل شهر اهواز
۱۳۲- ناجی سلیمی (کعبی) – اهل روستای بیت محمید شهرستان شوش
۱۳۳- یحیی سلیمی (کعبی) – اهل روستای بیت محمید شهرستان شوش
۱۳۴- عظیم شاوردی – اهل منطقه خنافره شهر فلاحیه (شادگان)
۱۳۵- ابراهیم شاوردی ۳۱ ساله – اهل منطقه خنافره شهر فلاحیه (شادگان)
۱۳۶- خالد البوخنفر – اهل منطقه خنافره شهر فلاحیه (شادگان)
۱۳۷- احمد شاوردی ۲۴ ساله – اهل منطقه خنافره شهر فلاحیه (شادگان)
۱۳۸- مهدی شاوردی ۱۷ ساله – اهل منطقه خنافره شهر فلاحیه (شادگان)
۱۳۹- عدنان خنافره – اهل منطقه خنافره شهر فلاحیه (شادگان)
۱۴۰- مسلم فرج الله – متاهل و پدر یک فرزند – اهل شوشتر
۱۴۱- انور عاشوری ۲۶ ساله – اهل روستای بیت عاشور شهر فلاحیه (شادگان)
۱۴۲- محمد رضا جلالی ۲۶ ساله – متاهل – اهل کوی ابوذر شهر خفاجیه (سوسنگرد)
۱۴۳- رحیم امین‌پور – ساکن کوی زهیریه شهر اهواز
۱۴۴- مهدی عبیداوی ۲۵ ساله – ساکن کوی مشروطه شهر خفاجیه (سوسنگرد)
۱۴۵- مصطفی جلالی ۲۹ ساله – متاهل و پدر یک دختر خردسال – مکانیک – ساکن شهر خفاجیه (سوسنگرد)
۱۴۶- لقمان شرفی (خسرجی)- متاهل و پدر یک دختر خردسال – اهل منطقه تصفیه دغاغله شهر اهواز
۱۴۷- یوسف مراونه ۱۸ ساله – اهل ملاشیه
۱۴۸- عبدالله حیاتی – اهل منطقه سید خلف اهواز
۱۴۹- نادر حیاتی – اهل منطقه سید خلف اهواز
۱۵۰- مصطفی بصیری – اهل کیان آباد
۱۵۱- کاظم سیاحی – اهل شهر حمیدیه
۱۵۲- منصور عسکری – اهل کوی علوی فرحانی
۱۵۳- یحیی عبیداوی ۲۸ ساله – اهل شهر حمیدیه
۱۵۴- قاسم عبیداوی ۲۶ ساله – اهل شهر حمیدیه
۱۵۵- جعفر عبیداوی ۲۸ ساله – اهل شهر حمیدیه
۱۵۶- حسن بیت سعید ۳۰ ساله – اهل شهر حمیدیه
۱۵۷- علی مزرعه ۲۹ ساله – اهل شهر حمیدیه
۱۵۸- عادل زابی – اهل کوی علوی (حی الثوره) شهر اهواز
۱۵۹- عارف عبیات – اهل کوی علوی (حی الثوره) شهر اهواز
۱۶۰- نادر شریفی ۵۰ ساله – اهل ملاشیه
۱۶۱- نجم حیدری ۳۰ ساله – اهل کوی علوی شهر اهواز
۱۶۲- رسول چلداوی ۲۷ ساله – اهل کوی علوی شهر اهواز
۱۶۳- سید فهد علوی ۲۴ ساله – اهل شاوور شهرستان شوش
۱۶۴- عبدالحمید کنانی ۲۵ ساله – اهل شاوور شهرستان شوش
۱۶۵- امین سلیمانی ۲۷ ساله – اهل شاوور شهرستان شوش
۱۶۶- محمد عبیداوی ۲۶ ساله – اهل شاوور شهرستان شوش
۱۶۷- ولید حیاوی ۲۸ ساله – اهل شاوور شهرستان شوش
۱۶۸- حسن بریسم (کنانی) ۲۴ ساله – اهل شاوور شهرستان شوش
۱۶۹- جاسم غانمی سویدی ۲۷ ساله – متاهل و پدر دو فرزند – اهل روستای حجیه شهر خفاجیه
۱۷۰- حلیم سواری ۴۶ ساله – اهل شهر خفاجیه (سوسنگرد)
۱۷۱- عقیل سواری ۲۰ ساله – اهل شهر خفاجیه (سوسنگرد)
۱۷۲- رضا سواری ۱۷ ساله – اهل شهر خفاجیه (سوسنگرد)
۱۷۳- امیر بدوی ۴۵ ساله – اهل روستای بیت احمد المولی شهرستان شوش
۱۷۴- حسن اسماعیلی ۳۲ ساله – اهل روستای بیت احمد المولی شهرستان شوش
۱۷۵- ایوب مرید ۲۸ ساله – اهل روستای بیت احمد المولی شهرستان شوش
۱۷۶- حنش بدوی ۴۷ ساله – اهل روستای بیت احمد المولی شهرستان شوش
۱۷۷- مهدی سویدی- اهل روستای حجیه شهر خفاجیه (سوسنگرد)
۱۷۸- هادی روفه ۲۵ ساله – اهل روستای بیت احمد المولی شهرستان شوش

ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews