تدابیر امنیتی جهت جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت کوروش کبیر در پاسارگاد

بزرگداشت کوروش کبیر در پاسارگاد

روز دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷، نیروهای امنیتی و انتظامی در مسیر منتهی به پاسارگاد جهت ممانعت از برگزاری مراسم بزرگداشت کوروش کبیر در پاسارگاد به طور گسترده حضور پیدا کرده بودند.

نیروی انتظامی پاسارگاد از چندین روز پیش به خودروهای اهالی این شهر برگه عبور داده است و بدون این برگه آنها نیز حق رفت و آمد به شهر را نخواهند داشت. شماری از کسانی که به سمت پاسارگاد در حرکت بودند، توسط نیروهای سرکوبگر بازداشت شده و برخی از خودروها نیز توقیف شده‌اند.

رژیم ایران نیروهای امنیتی و انتظامی خود را بسیج کرده و با نصب دوربینهای کنترلی در جاده تلاش می‌کنند از هجوم هموطنان به سمت پاسارگاد جلوگیری کند، اما با این وجود شهروند به سمت پاسارگاد روانه شدند.

در دروازه قرآن شیراز مامورین به مردم اجازه پارک کردن خودروهایشان را هم نمی دهند. در مرودشت مأمورین انتظامی و لباس شخصی ها با روشن کردن آتش در جاده و بیابانهای اطراف حضور دارند.

ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews