خطر اعدام قریب الوقوع یک نوجوان در قم

اعدام قریب الوقوع یک نوجوان در قم

ابوالفضل چزانی شراحی نوجوان محکوم به اعدام در قم با خطر قریب الوقوع اجرا حکم اعدام رو به رو است.

مسئولان زندان مرکزی قم (لنگرود) به خانواده ابوالفضل چزانی شراحی اطلاع دادند که قرار است حکم اعدام وی را صبح روز چهارشنبه ۲۷دی۱۳۹۶ به اجرا در بیاورند.

ابوالفضل چزانی شراحی متولد ۲۶دی ۱۳۷۷، در زمان بازداشت ۱۵ساله سن داشت.

ابوالفضل  در شهریور ۱۳۹۳ توسط شعبه یک دادگاه کیفری استان قم به اعدام محکوم شد.

این نوجوان در سال ۱۳۹۵، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد اما اعدام وی در آخرین ساعت اجرا متوقف شد.

حکومت ایران در سال ۱۹۹۰ میثاق جهانی حقوق کودک را امضا کرده است و بر اساس آن متعهد به «قائل‌ شدن‌ حداقل‌ سن‌ برای‌ نقض‌ قانون‌ کیفری‌ به‌ نحوی‌ که‌ زیر این‌ سن‌، کودک فاقد مسئولیت‌ کیفری‌ باشد»شده است.

ولی در سال ۲۰۱۳ با افزودن متممی به قوانین جزایی، این امکان را فراهم کرد که محاکمه مجدد برای متهمان نوجوان محکوم به مرگ میسر شود.

تهران در سال ۲۰۱۶ به کمیته حقوق کودکان سازمان ملل اطمینان داد که این متمم‌ به شکل نظام‌مند برای تمام نوجوانان حاضر در ردیف اعدام اعمال شود. اما در سال ۲۰۱۷به کرات این متمم نقض شده است. چهار جوان که در زمان بازداشت زیر ۱۸سال بودند در سال ۲۰۱۷ در ایران اعدام شدند.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews