Browsing Tag

هفت تن از دراویش گنابادی زندانی

هفت تن از دراویش گنابادی زندانی در زندان تهران بزرگ اقدام به اعتصاب غذا کردند

هفت تن از دراویش گنابادی زندانی در زندان تهران بزرگ در اعتراض به نقض گسترده حقوق سایر دراویش زندانی اقدام به اعتصاب غذا کرده اند. ظفرعلی مقیمی، محسن عزیزی، محمد باقر مقیمی، علی جمشیدی، حسین فهیمی، مصطفی شیرازیان و محمد علی کریمی، از جمله…