Browsing Tag

نازیلا نوری

نازیلا نوری به بازگرداندن به زندان در صورت عدم استفاده از دست‌بند و پابند بر روی تخت بیمارستان تهدید…

ماموران حفاظتی زندان قرچک روز ۱۷ خرداد ۱۳۹۷، با حضور در بیمارستان میلاد اعلام کردند که اگر دکتر نازیلا نوری، درویش زن زندانی با پابند و دستبند به تخت بسته نشود، او را به زندان بازخواهند گرداند. ماموران حفاظتی اعلام کرده اند که به دستور…