Browsing Tag

مهدی مرمضی

تهدید و بازداشت خانواده حاتم مرمضی توسط اداره اطلاعات

خانواده حاتم مرمضی جوان ۲۰ ساله، کشته شده در بازداشتگاه اطلاعات اهواز با احضار و بازداشت توسط ماموران اطلاعات تحت فشار قرار دارند. روز شنبه ۱۹ خرداد مهدی مرمضی برادر بزرگتر حاتم مرمضی در منزل پدری خود توسط ماموران اطلاعات با تهدید سلاح…