Browsing Tag

زینب طاهری وکیل مدافع محمد ثلاث

وکیل مدافع محمد ثلاث – درخواست توقف اجرای حکم و رسیدگی مجدد به پرونده براساس مستندات و مدارک…

زینب طاهری روز چهارشنبه ۲ خرداد از ارائه در خواست اعاده دادرسی برای موکل خود خبر داد . وی در ادامه گفت «درخواست توقف اجرای حکم و رسیدگی مجدد به پرونده بر اساس مستندات و مدارک را خواهان هستیم.» زینب طاهری، وکیل محمد ثلاث، یک هفته پیش…