Browsing Tag

به خشونت کشیده شدن مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی

مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی به خشونت کشیده شد

صبح روز یکشنبه ۶ خرداد مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی، بازیگر سرشناس ایران که از برابر خانه سینما در تهران برگزار شد. اما با حضور ماموران نیروی انتظامی، نیروهای لباس شخصی و گارد ویژه و ضد شورش به خشونت کشیده شد. نیروهای پیاده و موتوری…