Browsing Tag

ارژنگ داوودی زندانی سیاسی

بیانیه جمعی از فعالین سیاسی و مدنی برای روشن شدن سرنوشت ارژنگ داوودی زندانی سیاسی در زندان مرکزی…

بر سر ارژنگ چه آمده است؟! جمعی از فعالین سیاسی و مدنی طی بیانیه ضمن نگرانی از وضعیت نامشخص زندانی سیاسی ارژنگ داوودی خواهان روشن شدن شدن سرنوشت این زندانی سیاسی در حال اعتصاب شدند. در قسمتی از این بیانیه آمده است «ما فعالین سیاسی و…