Browsing Tag

احضار ۱۰ تن از کارگران هپکو اراک

احضار ۱۰ تن از کارگران هپکو اراک به مراجع قضایی

به دنبال تجمعات اخیر کارگران هپکو در اعتراض به معوقات مزدی و نامشخص بودن وضعیت شرکت حدود ۱۰ تن از کارگران معترض به مراجع قضایی احضار و برای آنان پرونده تشکیل شده است. پرونده این کارگران به شعبه دوم معاونت دادستانی اراک به اتهام اخلال در…