حمله ماموران لباس شخصی به تجمع روز جهانی کارگر در سقز و بازداشت شماری از آنان

صبح ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، فعالین کارگری کرد جهت برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در خیابان فخر رازی میدان کارگران ساختمانی (چمی ولی خان) در سقز تجمع کرده بودند. اما ماموران لباس شخصی به تجمع آنان یورش برده و ضمن ضبط گوشی های همراه تجمع کنندگان اقدام به ضرب و شتم و بازداشت آنان کردند.
در نتیجه این ضرب و شتم محمود صالحی فعال کارگری از ناحیه دست زخمی شد و شماری نیز بازداشت شدند. در بین بازداشت شدگان عثمان اسماعیلی کارگر نقاش که به تازگی از زندان آزاد شده بود نیز حضور داشت.
خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.