ممنوع الملاقات بودن سهیل عربی زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ

روز دوشنبه ۷ خرداد فرنگیس مظلوم مادر زندانی سیاسی سهیل عربی برای ملاقات فرزندش به زندان تهران بزرگ مراجعه کرد. مسئولین زندان از ساعت ۹ صبح تا ۲ بعدازظهر مادر سهیل را معطل کردند و وی را به قسمت های مختلف زندان دست به دست کردند که با اعتراض شدید ایشان روبرو شدند.
 سرانجام پس از ۵ ساعت تلاش مادر برای ملاقات با فرزندش به وی گفتند سهیل ملاقات ممنوع است و او را از زندان بیرون کردند.
خانواده و بستگان سهیل عربی از وضعیت بی خبری از سهیل بشدت نگران هستند.
سهیل عربی در قرنطینه تیپ دو  این زندان در کنار مجرمان عادی و خطرناک نگهداری می شود و مستمرا در معرض اذیت و آزار این مجرمان و همزمان زندانبانان قرار دارد.
جان  سهیل عربی در میان مجرمان خطرناک در خطر است در این مدت برخی از زندانیان به دستور مدیریت زندان اقدام به اذیت و آزار این زندانی سیاسی کرده اند. به نحوی که وسایل شخصی او را در زمانی که در سلول خودش نبوده دزده اند. سهیل عربی نسبت به این اقدام زندانیان به ماموران زندان اعتراض و شکایت کرده است که با تهدید ماموری به نام گودرزی تحت عنوان اینکه «اگر مجدد اعتراض کنی گلویت را با چاقو میبرم» مواجه شده است.
 او در محیطی به سر می برد که وضعیت بهداشتی وخیمی دارد و از بوی تعفن فاضلاب ها، زندانیان امکان استراحت ندارند. بارها به دلیل بوی تعفن فاضلاب و مواد مخدری که در زندان وجود دارد دچار تنگی نفس و تهوع شده است اما مسئولین زندان هیچگونه توجه ای به وضعیت وی نکرده اند.
وضعیت سهیل عربی در موقعیت خطرناکی است و مسئولیت جان وی بعهده دستگاه قضاییه و عوامل زندان است.
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.