Monthly Archives

فروردین 1396

ناامنی در زندان رجایی شهر و نقص عضو شدن یک زندانی

طبق گزارشات دريافتي از زندان رجايي شهر، به علت تحريك مسئولين زندان، درگيري هايي در بندهاي يك و چهار و شش ، صورت گرفته است. به دنبال اين درگيري ها كه علت اصلي آن تحريك مجرمين عادي توسط مسئولين زندان بوده است، يك زنداني به نام داريوش تقيان…