یک پدر و پسر در زندان بیرجند اعدام شدند

ایران اعدام

 روز دوشنبه ۲۰ اسفند۱۳۹۷، حکم اعدام یک پدر و پسر در زندان بیرجند اجرا شد.

اسامی آنان، شیرمحمد ناروئی (پدر) ۵۰ ساله و یونس ناروئی (فرزند) ۲۰ ساله عنوان شده است.

شیرمحمد نارویی

تصویر شیرمحمد نارویی ۵۰ ساله که همراه پسرش یونس نارویی ۲۰ ساله در زندان بیرجند اعدام شد 

همان روز سه زندانی دیگر به نام‌های خلیل صالحی، ناجی عمرزاده و حسین ابراهیمی در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.

همچنین پیش‌ از آن نیز طی روز یکشنبه یک ورزشکار بوکسور به نام ابراهیم گرگیج نیز در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد.

رژیم ایران در یک هفته گذشته بیش از ۷ زندانی را در زندان‌های مختلف ایران اعدام کرده است.

ایران رکورد دار اعدام و نقض فاحش حقوق بشر در جهان است. شورای حقوق بشر سازمان ملل بیش از ۶۵ بار ایران را به دلیل نقض حقوق بشر محکوم کرده است.

همچنین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در آخرین گزارش خود رژیم ایران را به دلیل نقض حقوق بشر و اجرای احکام اعدام به ویژه مجازات بیرحمانه اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال مورد انتقاد قرار داده‌است.

ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHumanRightsmonitornews