وخامت وضعیت عمومی دو کولبر چالدرانی زخمی در بیمارستان

وخامت وضعیت عمومی دو کولبر کرد
وضعیت عمومی دو کولبر کرد اهل چالدران به نام‌های پیمان قلی‌زاده و عزالدین حسین نژاد که بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی زخمی شدند در بیمارستان وخیم گزارش شده است.
عزالدین حسین نژاد در بیمارستان چالدران بستری شده و در وضعیت وخیمی به سر می‌برد. پیمان قلی‌زاده نیز به دلیل شدت جراحات وارده به بیمارستان زنجان منتقل شده است.
طی شش ماه گذشته دست کم ۱۰۴ کولبر کرد در مرزهای کردستان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی یا بر اثر انفجار مین و حوادث ناشی از سقوط از ارتفاع کشته و زخمی شده اند.
۶۶ کولبر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی کشته و زخمی شده اند. از این بین ۲۱ کولبر کشته و ۴۵ کولبر زخمی شده اند.
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews