مهرناز حقیقی پزشک و فعال مدنی جهت تحمل حبس شش ماه به زندان بندرعباس منتقل شد

مهرناز حقیقی
مهرناز حقیقی پزشک و فعال مدنی در بندرعباس روز شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷، جهت اجرا حکم شش ماه حبس، خود را به اجرای احکام دادگستری هرمزگان معرفی کرده و سپس به زندان بندرعباس منتقل شد.
مهرناز حقیقی روز ۳۱ تیر ۱۳۹۷، به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی در زمان بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بوده است.
مهرناز حقیقی پزشک ۴۹ ساله ساکن بندرعباس، اول اسفند ماه ۱۳۹۵ از سوی وزارت اطلاعات در خانه اش بازداشت شد و بیش از سه ماه در پلیس امنیت بندرعباس و زندان اوین تهران دوران بازداشت را گذراند. وی روز ششم خرداد ۱۳۹۶ با سپردن وثیقه آزاد شد.
پس از تبرئه شدن و صدور قرار منع تعقیب برای اتهامات اولیه مانند نشر اکاذیب، توهین به رهبری و اقدام علیه امنیت ملی، دادستانی بندرعباس دو اتهام تازه‌ مبنی بر «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» و «تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه‌های معاند» را به او تفهیم کرده است.
این پزشک فعال مدنی عضویت در سازمان مجاهدین خلق را رد کرد. وی در دهه شصت و در سن ۱۲ سالگی به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق در خانه توسط سپاه پاسداران بازداشت شد و بعد از مدتی به دلیل سن کم آزاد شد.
عمده فعالیت‌هایش پس از سال ۱۳۸۸ و دیدار با خانواده‌های زندانیان سیاسی و تهیه کمک‌های مالی بوده و آخرین بار نیز در حال جمع‌آوری هدیه نوروزی برای کودکان کار در بندرعباس بازداشت شده است.
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews