مراجعه کارتن‌خواب‌ها به زندان در فصل زمستان

کارتن خواب‌ها

کارتن‌خواب‌های ایرانی اخیرا از شدت سرما با مجرم نمایاندن خود، به زندانها پناه می برند.

اسحاق ابراهیمی معاون اداره کل بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها اعتراف کرد «در برخی فصول سال مانند آغاز فصل سرما در برخی استان‌ها مراجعه افراد کارتن خواب و بی سرپناه را داریم که با داشتن مقدار کمی مواد مخدر خود را به زندان معرفی می‌کنند.»

لازم به ذکر است که افزایش قیمت کالاهای مصرفی در کمتر از شش ماه، باعث افزایش بیکاری و فقر و گسترش پدیده کارتن خوابی و حاشیه نشینی در ایران شده است.
با فرارسیدن فصل سرما، کارتن‌خواب‌ها و بی‌سرپناهان با رنج مضاعفی روبرو هستند.

این وضعیت بد اقتصادی طبقه متوسط جامعه را نیز به زیر خط فقر کشانده است.
یک اقتصاددان به نام مرتضی افقه درباره این سیاسیت های ضد مردمی جمهوری اسلامی توضیح می دهد که «نتیجه اجتناب‌ناپذیر انتخاب این سیاست، عواقب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بعدی شامل افزایش بیکاری، افزایش فقر، افزایش نابرابری، و ریزش انبوهی از طبقات متوسط مردم به زیر خط فقر خواهد بود که خود خطر بروز تنش‌های سیاسی و اجتماعی را خواهد داشت.»

براساس گزارش‌های دریافتی، افزایش قیمت‌ها در حالی است که دولت هیچگونه تغییری در حقوق کارمندان و کارگران نداده است.

بسیاری از کارگران و کارمندان نیز چندین ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. همین امر باعث اعتراضات گسترده کارگران در سراسر ایران شده است.
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews