محرومیت علیرضا توکلی از رسیدگی پزشکی و دارویی در بند ایزوله بهداری زندان اوین

علیرضا توکلی

علیرضا توکلی فعال تلگرامی در بند ۸ زندان اوین به دلیل بیماری ویروسی از چند روز پیش به بخش ایزوله بهداری زندان منتقل شده است.
این بند فاقد وسایل گرمایشی است و هیچ گونه رسیدگی پزشکی و دارویی به وی نمیشود. بستگان این فعال تلگرامی نسبت به وضعیت سلامت او نگران هستند.

علیرضا توکلی که اکنون درحال گذراندن دومین سال محکومیت خود در زندان اوین است وی روز ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، به طور ناگهانی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود و توسط ماموران وزارت اطلاعات در رابطه با نگارش نامه‌ای که در تیرماه به وزیر اطلاعات نوشته بود با پرونده سازی و افزایش محکومیت تهدید شد.

علیرضا توکلی، اواخر تیر ماه ۹۷، در نامه‌ سرگشاده به وزیر اطلاعات که اواخر تیر، بازجویان وزارت اطلاعات را متوهم توصیف کرده و نوشته قاضی پرونده صرفا قرائت کننده حکم بوده و حکم از سوی بازجویان و ماموران امنیتی به قاضی دیکته می‌شود« قوه قضائیه در اینگونه پرونده‌ها هیچ استقلالی ندارد و تنها حکم برگزارکننده دادگاه‌های فرمایشی و صوری را دارد تا برخی از قضات که با تنزل درجه تا حد قاری حکم، احکام از پیش نوشته شده توسط عوامل خودسر در نهادهای امنیتی را قرائت کنند و این عوامل خودسر تا مختومه شدن پرونده و حتی تا پایان فرآیند زندان و آزادی متهم، روی پرونده‌ها اعمال نفوذ ظالمانه و نظارت دارند و بعضا حتی پس از آزادی نیز در زندگی و امور و حرفه افراد مداخله می‌کنند.»

علیرضا توکلی طرقی، محمد مهاجر و محمدمهدی زمان زاده، تابستان ۹۵ به اتهام نوشتن و مدیریت چند کانال در تلگرام بازداشت و نهایتا به پنج سال حبس قابل اجرا محکوم شدند.
آنان به دلیل نوشتن مطالبی در فیس‌بوک و تلگرام به اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات متهم شده اند. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، در اردیبهشت ۱۳۹۶ هر یک از آنان را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات و توهین به رهبری به ۱۲ سال زندان محکوم کرد. حکم صادره در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر کاهش یافت و هر سه تن به اتهام توهین به مقدسات به پنج سال زندان محکوم شدند.

ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews