ضرب و شتم یکی از رانندگان شرکت واحد نقلیه طرح توسعه نیشکر حکیم فارابی توسط مسئولین این شرکت

ضرب و شتم یکی از رانندگان شرکت واحد نقلیه طرح توسعه نیشکر حکیم فارابی
روز چهارشنبه ۱۳ تیر ۹۷، در ادامه اعتراض رانندگان واحد نقلیه طرح توسعه نیشکر حکیم فارابی به عدم اضافه حقوق و تعدیل مزایا، یکی از رانندگان بنام توفیق شمخانی توسط یکی از مسؤلین نقلیه شرکت بنام سیاوشی مورد ضرب وشتم قرار گرفت.
توفیق شمخانی بر اثر این ضرب و شتم  از ناحیه دو دست آسیب دید و به بیمارستان سینای کوت عبدالله جهت مداوا منتقل گردید.

رانندگان واحد نقلیه این شرکت از روز ۱۲ تیر۱۳۹۷، در اعتراض به عدم پرداخت اضافه حقوق و تعدیل مزایا اعتصاب نموده اند.

کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی در ۳۰ کیلومترى جاده اهواز – آبادان در شرق رودخانه کارون واقع شده است.

ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews