ضرب و شتم مجدد سهیل عربی زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ توسط چند زندانی اجیر شده توسط مسئولین زندان

سهیل عربی زندانی سیاسی
سهیل عربی زندانی سیاسی توسط مسئولین زندان تهران بزرگ مورد ضرب وشتم شدید قرار دادند بطوری که براثر جراحات وارده به بیمارستان خمینی منتقل شده است.
صبح روز دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷،  مادر سهیل عربی برای ملاقات با وی به زندان تهران بزرگ مراجعه کرد که به وی گفته شده، سهیل ممنوع الملاقات است و به بیمارستان اعزام شده است. با اعتراض ها و پیگیری های فرنگیس مظلوم، بالاخره مشخص شد که سهیل توسط چند زندانی اجیر شده توسط عوامل زندان، مورد ضرب و شتم واقع شده که موجب شکستن بینی وی گردیده است.

رئیس بند و تیپ یک  نیز به مادر این زندانی سیاسی گفته اند تا هفته دیگر ممنوع الملاقات است و نمی توانی پسرت را ملاقات کنی. سهیل در روزهای اخیر به تیپ ۱ سالن ۵ معروف به دارالقرآن منتقل شده است.

این زندانی سیاسی به مدت پنج ماه بدون در نظر گرفتن اصل تفکیک جرائم در کنار زندانیان با جرائم خطرناک قرار دارد و مستمرا به دستور مسئولین زندان در معرض تهدید و آزار و اذیت توسط برخی از زندانیان گماشته شده از سوی مسئولین زندان قرار داشته است.

ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews