دو هفته بی خبری از سهیل عربی زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ

سهیل عربی زندانی سیاسی
روز دوشنبه ۱۱ تیر۱۳۹۷، فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ برای دومین هفته متوالی نتوانست با سهیل در زندان ملاقات کند.

فرنگیس مظلوم مادر این زندانی سیاسی برای دومین هفته متوالی برای دیدار با فرزندش به زندان تهران بزرگ مراجعه کرده اما مسئولین زندان پس از چندین ساعت معطلی به دروغ به وی گفته اند سهیل برای عمل جراحی به بیمارستان خمینی منتقل شده است.
ماموران امنیتی زندان تهران بزرگ در مقابل اعتراض این مادر او را با خشونت و برخورد نامناسب از زندان بیرون کرده اند.

وضعیت سهیل عربی پس از دو هفته در هاله ای از ابهام قرار دارد و جان وی در خطر است.
سهیل عربی زندانی سیاسی در روزهای نخست تیر ماه ۱۳۹۷، به تیپ یک سالن ۵ معروف به دارالقرآن منتقل شده بود. در آنجا توسط چند زندانی اجیر شده توسط عوامل زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌ بود.

این زندانی سیاسی به مدت پنج ماه بدون در نظر گرفتن اصل تفکیک جرائم در کنار زندانیان با جرائم خطرناک قرار دارد و مستمرا به دستور مسئولین زندان در معرض تهدید و آزار و اذیت توسط برخی از زندانیان گماشته شده از سوی مسئولین زندان قرار داشته است.

ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews