ده زندانی تنها در یک روز در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند

اعدام زندانی رجایی شهر کرج

ده زندانی محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج روز چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷، به دار آویخته شدند.

اعدام در زندان رجایی شهر کرج
امید رستمی، رضا واعظ تهرانی و حسن مغانلو

هشت زندانی به نام‌های امید رستمی، رضا واعظ تهرانی، حسن مغانلو، سام سگوند، سامان یمینی، علی ایرانشاهی و علی امین دخت و یک نفر دیگر روز چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷، در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.
همچنین در همین روز حکم اعدام وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی نیز که در بند ۸ این زندان بودند اجرا شد.
در میان زندانیان اعدام شده امید رستمی جوانی که در زمان ارتکاب جرم زیر۱۸ سال بوده است.

این هشت زندانی در یک گروه ۱۴ نفری روز یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بودند، از این میان شش نفر با اخذ رضایت و یا مهلت به بندهای خود بازگشتند و حکم هشت زندانی به اجرا درآمد.

شمار اعدام‌های ثبت شده از ابتدای سال ۲۰۱۸ تاکنون به بیش از ۲۵۴ تن بالغ گردیده است.

ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews