حمله به بند زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه و ضبط و تخریب وسایل زندانیان

حمله به بند زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه و ضبط و تخریب وسایل زندانیان

صبح روز جمعه ۱۵ شهریور ۹۸، ده‌ها تن از ماموران زندان با ورود به بند سیاسی زندان مرکزی ارومیه ، زندانیان ساکن این بند را پس از بازرسی بدنی به هواخوری منتقل کرده و علاوه بر بازرسی کامل بند، اقدام به تخریب و ضبط وسایل زندانیان کردند.

وسایل ضبط شده زندانیان از جمله مواد غذایی، شوینده، کتابها و بسیاری اقلام دیگر است که با هزینه شخصی خود زندانیان تهیه شده بود، همچنین کتاب قرآن برخی زندانیان را روی زمین ریخته و تخریب کردند.
مامورین همچنین پرده های سلول‌ها را کنده و همزمان، پتو، ملحفه، تشک و نئوپان روی تخت زندانیان را نیز با خود بردند.
طبق گزارشات رسیده، حتی در واحد بهداری زندان که دو نفر از زندانیان سیاسی به دلیل مشکلات حرکتی در آن بستری بودند نیز تحت بازرسی و تخریب و ضبط وسایل زندانیان قرار گرفت.

گفته می شود زندانیان نیز در مقابل از بازگشتن به بند خودداری کرده و نسبت به بازرسی های نامتعارف و تخریب و توقیف لوازم شخصی خود اعتراض کردند.
زندانیان در مقابل افسر نگهبانی تجمع اعتراضی کردند و نسبت به رفتار مسئولین و پرسنل زندان با آنان در جریان این بازرسی به رئیس زندان ارومیه اعتراض نمودند.

کامران درویشی، یکی از زندانیان سیاسی این بند، تهدید کرده بود که در صورت بازنگرداندن اجناس به غارت رفته، خود را به آتش خواهد کشید. زندانیان دیگر نیز اقدام به پایین کشیدن تابلوی نصب شده روی ورودی بند که بر روی آن نوشته شده بود «بند ارشاد.» کرده و آن را شکستند.

در جریان این اعتراضات مدیر کل سازمان زندانها در زندان مرکزی ارومیه حاضر شده و برای متفرق کردن اعتراض زندانیان، از شیوه بازرسی مامورین اظهار تاسف نمود. بدلیل اعتراضات گسترده زندانیان، کلیه لوازم توقیف شده به آنها بازگردانده شد. علاوه بر این رئیس زندان مجبور شد به زندانیان تشک‌های جدید تحویل بدهد.
رئیس زندان و مدیرکل سازمان زندانها به زندانیان سیاسی قول داد که از این پس، کلیه بازرسی‌ها با حضور خود زندانیان صورت خواهد گرفت.
گفته می شود پس از بازگرداندن لوازم ضبط شده، زندانیان به بند بازگشته و از اعتصاب غذا صرف نظر کردند.