انتقال افسانه رضایی دانشجو بازداشت شده به زندان عادل آباد شیراز جهت اجرای حکم شش ماهه

افسانه رضایی کارشناس ارشد و دانشجوی نخبه برق مخابرات دانشگاه شیراز که در اعتراض به بازداشت مادرش در مرداد ۹۷، بازداشت شده بود جهت اجرای حکم شش ماهه به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.

پس از تجمع و اعتراض معلمان و فرهنگیان در مرداد ماه سال ۹۷ افسانه رضایی با در دست داشتن یک بنر به بازداشت مادر معلمش توسط مأموران حکومتی به دلیل شرکت در این تجمعات در مرداد ماه ۹۷ در شیراز، اعتراض کرد.

افسانه رضایی، دختر دانشجوی نخبه برق مخابرات دانشگاه شیراز، روز دوشنبه سوم دی ماه ۱۳۹۷ برای تحمل حبس به مدت ۶ ماه به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.

اعتصاب و اعتراضات معلمان در ایران تا کنون بارها به صورت سراسری برگزار شده است. آخرین دور اعتراضات سراسری معلمان در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان ۹۷ برگزار شد. دور اول اعتصاب و تحصن معلمان و فرهنگیان روزهای ۲۲ و ۲۳ مهرماه ۹۷ در ۳۱ استان و بیش از ۶۱ شهر برگزار شد.

ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.