اعدام سه زندانی محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج

سه زندانی محکوم به اعدام صبح روز چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷، در زندان رجایی شهر اعدام شدند.
اسامی این زندانیان اعدام شده محمود اکبری از سالن ۱ بند ۱، یاسر اسلامی از سالن ۳ بند ۱، امید خسرونژاد از بند ۱۰ احراز شده است. اتهام آنان نیز قتل عنوان شده است.
این زندانیان روز یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷، در یک گروه ۱۴ نفری جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بودند. از این جمع سایر زندانیان با اخذ مهلت از شاکیان پرونده به بند بازگشتند.
شمار اعدام‌‌های ثبت شده از ابتدای سال ۲۰۱۸ به بیش از ۲۲۶ تن بالغ گردیده است.
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.