اعدام دو زندانی در ایران منجمله یک اعدام در ملاعام در مرودشت

اعدام دو زندانی در ایران
طی روز چهارشنبه و پنجشنبه ۲۱ و ۲۲ شهریور ۱۳۹۷، حکم اعدام یک زندانی در زندان سراوان و یک زندانی در ملاعام در مرودشت استان فارس اجرا شد.
صبح روز چهارشنبه ۲۱ شهریور ماه، یک زندانی به نام نظیراحمد گمشادزهی به اتهام قتل در زندان سراوان اعدام شد.
نظیر احمد گمشادزهی در سال ۹۴ بازداشت و حدود ۳ سال و ۵ ماه در زندان سراوان بود.
صبح روز پنجشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷، یک زندانی در مقابل دیدگان مردم مرودشت به اتهام قتل در ملاعام اعدام شد.
خبرگزاری میزان این اعدام را تایید کرد
شمار اعدام های ثبت شده توسط حکومت ایران به ۱۸۵ تن بالغ گردیده است.
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews