اعتراض کارگران کارخانه آذرآب اراک به خشونت کشیده شد

اعتراض کارگران کارخانه آذرآب اراک به خشونت کشیده شد
کارگران کارخانه آذرآب اراک روز یکشنبه ۲۸ مهر ۹۸  به اعتصاب و تجمع خودشان ادامه داده و ریل راه‌آهن شمال به جنوب را مسدود کردند. کارگران خواستار خلع ید سهامداران فعلی آذرآب و لغو خصوصی‌سازی این کارخانه می‌باشند.
در ادامه‌ی اعتراضات کارگران آذرآب، نیروهای گارد ویژه بعدازظهر روز یکشنبه ۲۸مهر به کارگران  آذرآب که برای مطالباتشان تجمع کرده بودند، حمله و با گاز اشک‌آور و باتوم شماری از آنان را مجروح کردند.
نیروهای گارد ویژه شیشه  خودروهای پرسنل کارخانه را خرد کردند و عده  زیادی از کارگران را وحشیانه ضرب و شتم کردن که بعضی از کارگران که زخمی شدند به بیمارستان منتقل شدند .
پس از حمله نیروهای گارد ویژه به کارگران کارخانه آذرآب اراک که با مقاومت کارگران مواجه شد، تعداد بسیار زیادی از کارگران زخمی و به بیمارستان ولیعصر اراک منتقل شده‌اند.
تعداد زیادی از کارگران آذرآب زخمی و به بیمارستان ولیعصر اراک منتقل شدند
نیروهای امنیتی به بیمارستان ولیعصر، محل مداوای کارگران مجروح نیز یورش برده و قصد دستگیری کارگرانی که در حال مداوا هستند را دارند و بسیاری از کارگران مجبور شده‌اند با تن و بدن زخمی از بیمارستان بگریزند.

طبق خبرهای رسیده، بیش از ۴۰ نفر از کارگران معترض بازداشت و به زندان فرستاده شدند. یگان گارد ویژه دوربین‌های داخل کارخانه را با گلوله خرد کرده و اعلام کردند روز دوشنبه ۲۹ مهر کارخانه تعطیل است.
بر طبق اخبار منتشر شده فرمانده یگان گارد ویژه مسئول حراست کارخانه را کتک زده که چرا اجازه داده بود تا کارگران از شرکت خارج شوند و ریل راه آّهن را مسدود کنند.

روز دوشنبه ۲۹مهر، از ساعت ۱۲۰۰، خانواده‌های کارگران بازداشتی در اعتراض به بازداشت بستگانشان به محل کارخانه آذرآب رفتند. برا ساس گزارش دادستانی اراک، کارگران بازداشتی ۲۱ نفر اعلام شده ولی گزارش کارگران ۲۲ نفر بازداشتی می‌باشد.
نیروهای  انتظامی با شلیک گازاشک‌ آور مانع از پیوستن خانواده‌ها به کارگران در کارخانه شدند. کارگرانی که از صبح در کارخانه بودند، به حمایت از خانواده‌ها برخاستند و  با روشن کردن آتش و پرتاب سنگ از خود دفاع می‌کردند.

 

این تجمع در حالی برگزار شد که نیروی انتظامی برای جلوگیری از تجمع کارگران کارخانه را تعطیل کرده بود و ماموران یگان ضدشورش و نیروی انتظامی نیز به محل اعزام شده بودند.

خانواده های بازداشت شدگان که به کارخانه آمده بودند، مورد ضرب و شتم ماموران واقع شدند. نیروی انتظامی گاز اشک آور به سمت کارگران شلیک کرد و کارگران با روشن کردن آتش سعی بر این داشتند تا از تاثیر گاز کم کنند.
کارگران در این تجمع خواستار آزادی همکاران‌شان شدند و شعار می‌دادند: کارگر زندانی آزاد باید گردد.