Browsing Tag

زندانی اهل سنت

محرومیت حمزه درویش زندانی سنی مذهب از ملاقات و تماس با خانواده

حمزه درویش زندانی سنی مذهب در زندان رجایی شهر کرج که در اعتراض به انتقال غیر قانونی خود به بندی دیگر از روز ۲۶ اسفند ۱۳۹۶، اقدام به اعتصاب غذا زده است، در ماه های اخیر از حق ملاقات و تماس با خانواده محروم بوده است. مسئولین زندان طی ماه…

انتقال علی پژگل زندانی سیاسی اهل سنت به بند یک زندان اردبیل

علی پژگل زندانی سیاسی اهل سنت در زندان اردبیل روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷، به دستور رئیس زندان برخلاف اصل تفکیک جرائم از بند سیاسی به بند یک این زندان منتقل شد. انتقال علی پژگل زندانی سیاسی در حالی صورت گرفته است که بر اساس قوانین مربوط…