Browsing Tag

حمزه درویش

محرومیت حمزه درویش زندانی سنی مذهب از ملاقات و تماس با خانواده

حمزه درویش زندانی سنی مذهب در زندان رجایی شهر کرج که در اعتراض به انتقال غیر قانونی خود به بندی دیگر از روز ۲۶ اسفند ۱۳۹۶، اقدام به اعتصاب غذا زده است، در ماه های اخیر از حق ملاقات و تماس با خانواده محروم بوده است. مسئولین زندان طی ماه…

افزایش فشار بر حمزه درویش زندانی سنی مذهب و خانواده وی

حمزه درویش زندانی سنی مذهب در زندان رجایی شهر (گوهردشت کرج) بیش از ۱۸ روز است در اعتراض به روند قضایی پرونده و عدم انتقال وی به بند زندانیان سیاسی اقدام به اعتصاب غذا کرده است. ضمن فشار به این زندانی به منزل وی رفته و خانواده ایشان را…

گزارشی از وضعیت زندانی اهل سنت حمزه درویش در زندان گوهر دشت کرج (رجایی شهر)

حمزه درویش زندانی اهل سنت، از روز ۴بهمن۱۳۹۶، در اعتراض به روند قضایی پرونده اش اقدام به اعتصاب غذا کرده است.  روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماموران زندان ضمن ضرب و شتم این زندانی وی را از سالن ۱۰ بند ۴ زندان گوهر دشت(رجایی شهر) به قرنطینه این…