Browsing Tag

بازداشت شدگان تظاهرات سراسری دی ماه

محکومیت چهار تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در تبریز به ۲۶ ماه حبس تعزیری

چهار تن از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری دی ماه در تبریز، در شعبه دو دادگاه تبریز در یک محاکمه گروهی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی در مجموع به ۲۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند این احکام صادره روز ۳ خرداد ۱۳۹۷، در شعبه…

انتقال سه تن از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری دی ماه ۹۶ کاشمر به مکان نامعلوم

سه تن از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری دی ماه ۹۶، طی روزهای گذشته به بهانه اعزام به دادگاه مشهد به مکان نامعلومی منتقل شدند. تاکنون اطلاعی از سرنوشت آنان به دست نیامده است. عرفان قنبری، ستار و امیرحسین عرب خوانی سه شهروند کاشمری هستند که…

برگزاری دادگاه یازده تن از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری دی ماه ۹۶ در شازند اراک

روز ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، دادگاه یازده تن از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری دی ماه ۹۶، در شازند اراک در شعبه ۱۰۲ کیفری اراک برگزار شد. در این دادگاه علی باقری، عباس صفری، بهزاد علی بخشی، یوسف شیری، داوود رحیمی، محمد یعقوبی، کیان صادقی، مسعود…

سه نفر از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری دی ماه ۹۶ در مجموع به ۱۴ سال حبس محکوم شدند

سه نفر از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری دی ما ۹۶ در شهر قم به نام های فرزاد صحرایی، علی عبادی و حسن بدیعی در مجموع به ۱۴ سال حبس محکوم شدند. علی عبادی به ۱۰ سال حبس، حسین بدیعی به ۲ سال حبس و فرزاد صحرایی به ۲ سال حبس محکوم گردیدند.…

نگهداری بازداشت شدگان تظاهرات سراسری دی ماه همراه با چند زندانی اهل سنت در زندان گوهردشت (رجایی شهر)

چند تن از زندانیان اهل سنت به همراه دو تن از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری دی ماه در ساختمان انفرادی زندان گوهر دشت (رجایی شهر) محبوس هستند. زندانیان اهل سنت به نام های احمد محمدی، نور الدین سوات، ناصر دهقانی و عبدالجبار نورزهی(‌تبعه…