گشت و گذار در دسته

شكنجه

شلاق و حبس براي مرد جوان

مرد جواني در تهران به تحمل ۳ سال حبس، پرداخت دیه، ۹۹ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید و ۱۰۰ ساعت خدمات رایگان اجتماعی در محل…