Author Details

ايران زنداني براي زنان

ايران زنداني براي زنان روز یکشنبه 17 مهرماه، یکی از نمایندگان مجلس به نام احمد سالک، گفته است: «...

Read More
افزایش بازداشتهای خودسرانه فعالین کارگری از سوی اطلاعات سپاه

افزایش بازداشتهای خودسرانه فعالین کارگری از سوی اطلاعات سپاه در تاریخ 5 مهرماه یک جوان بلوچ به  نام شهداد...

Read More
شروع تیک تاک ساعت برای اجرای حکم اعدام يك نوجوان

شروع تیک تاک ساعت برای اجرای حکم اعدام يك نوجوان روز سه شنبه 18 مهرماه، زمان اجرای حکم اعدام...

Read More
تفتیش عقاید زندانی سیاسی علی معزی علیرغم اتمام محکومیتش

تفتیش عقاید زندانی سیاسی علی معزی علیرغم اتمام محکومیتش روز یکشنبه16  مهرماه، زندانی سیاسی علی معزی،  علیرغم اتمام محکومیتش،...

Read More
حبس و شلاق برای خبرنگاران در ازای کمک به یک دانش آموز

حبس و شلاق برای خبرنگاران در ازای کمک به یک دانش آموز روز دوشنبه 17مهرماه، حکم 6 ماه حبس...

Read More
یک سال حبس و انفرادی براي خواننده بهایی

یک سال حبس و انفرادی  براي خواننده بهایی روز 12 شهریورماه، یک خواننده و شهروند بهایی بهنام روحانی، از...

Read More
افزایش بازداشتهای خودسرانه فعالین کارگری از سوی اطلاعات سپاه

افزایش بازداشتهای خودسرانه فعالین کارگری از سوی اطلاعات سپاه در تاریخ 5 مهرماه یک جوان بلوچ به  نام شهداد...

Read More
اعتصاب غذای زندانی محکوم به اعدام ابوبکر رستمی در زندان زاهدان

خبر   اعتصاب غذای زندانی محکوم به اعدام ابوبکر رستمی در زندان زاهدان از روز یکشنبه 17 مهرماه، زندانی سیاسی...

Read More
خودکشی یک زندانی به دلیل شکنجه و فشارهای زندان

خودکشی یک زندانی به دلیل شکنجه و فشارهای زندان روز پنجشنبه 13 مهرماه، یک زندانی اهل ایلام در زندان...

Read More

Page 3 of 62

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password