Author Details

دستگیری 19 جوان در یک مهمانی
سركوب

دستگیری 19 جوان در یک مهمانی

 

Read More
چهارمين اعدام در اردبیل
اعدام و سنگسار

چهارمين اعدام در اردبیل

 

Read More
سرپوش گذاشتن بر فسادو تجاوز در مراکز بهزیستی حکومت ایران
ساير

سرپوش گذاشتن بر فسادو تجاوز در مراکز بهزیستی حکومت ایران

 

Read More
صدور حکم اعدام و حبس برای۸8 زندانی عرب اهل سنت
اعدام و سنگسار زندانيان

صدور حکم اعدام و حبس برای ۸ زندانی عرب اهل سنت

 

Read More
گزارش نقض حقوق بشر در ایران در ماه اوت
گزارشات ويژه

گزارش نقض حقوق بشر در ماه اوت

 

Read More
حمله نیروی انتظامی به مردم ازنا
سركوب

حمله نیروی انتظامی به مردم ازنا

 

Read More
فشار برروی زندانی سیاسی اعتصابی ،ابولقاسم فولادوند
زندانيان سياسي

فشار برروی زندانی سیاسی اعتصابی ،ابولقاسم فولادوند

 

Read More
بیانیه همبستگی زندانیان زاهدان با اعتصابیون رجایی شهر به گزارشگر ویژه
زندانيان سياسي

بیانیه همبستگی زندانیان زاهدان با اعتصابیون رجایی شهر به گزارشگر ویژه

 

Read More
صدور 148 ضربه شلاق برای دوزندانی
ساير شكنجه

صدور 148 ضربه شلاق برای دوزندانی

 

Read More
صدور حکم اعدام و حبس برای۸8 زندانی عرب اهل سنت
اعدام و سنگسار

سومین اعدام در اردبیل همراه با زجرو شکنجه دادن خانواده ها

 

Read More

Page 21 of 68

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password