Author Details

اعدام یک زندانی در ایلام

اعدام یک زندانی در ایلام روز شنبه 27 آبان ماه،  یک زندانی در زندان مرکزی ایلام اعدام شد. نام...

Read More
5 اعدام ديگر در ايران
اعدام و سنگسار

5 اعدام ديگر در ايران

5 اعدام  ديگر در ايران طبق گزارشات دريافتي صبح دوشنبه 22 آبان ماه،  يك زنداني در بندرعباس و يكشنبه...

Read More
10 اعدام طي يك هفته در ايران
اعدام و سنگسار

10 اعدام طي يك هفته در ايران

10 اعدام طي يك هفته در ايران طي روزهاي 15 و 21 آبان ماه ، 10 زنداني در زندانهاي...

Read More
فشار و شكنجه زن کرد توسط ماموران اطلاعات سپاه
سركوب

فشار و شكنجه زن کرد توسط ماموران اطلاعات سپاه

فشار و شكنجه زن کرد توسط ماموران اطلاعات سپاه ماموران اطلاعات سپاه، برای گرفتن اعتراف تلویزیونی از یک زن...

Read More
صدور حکم اعدام برای سه زندانی سیاسی
اعدام و سنگسار

صدور حکم اعدام برای سه زندانی سیاسی

صدور حکم اعدام برای سه زندانی سیاسی روز چهارشنبه سه زندانی سیاسی، به اتهام محاربه از سوی شعبه یک...

Read More
وخامت جسمی زندانی سیاسی مجید اسدی در زندان
زندانيان سياسي

وخامت جسمی زندانی سیاسی مجید اسدی در زندان

وخامت جسمی زندانی سیاسی مجید اسدی در زندان زندانی سیاسی و فعال مدنی مجید اسدی که در زندان رجایی...

Read More
اعدام و سنگسار

اعدام چهار زندانی در زندان مرکزی ارومیه

اعدام چهار زندانی در زندان مرکزی ارومیه صبح روز سه شنبه 16 آبان ماه، چهار زندانی متهم به مواد...

Read More
گزارش ماهانه مانیتورینگ حقوق بشر ایران - اکتبر 2017
گزارشات ويژه

گزارش ماهانه مانیتورینگ حقوق بشر ایران – اکتبر 2017

 

Read More
90 درصد کودکان کار مورد تجاوز قرار می گیرند
سركوب

90 درصدکودکان کار مورد تجاوز قرار میگیرند

90 درصدکودکان کار مورد تجاوز قرار میگیرند بنا به اعتراف مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، به 90...

Read More
پایان اعتصاب غذای 99 روزه زندانی سیاسی محمد نظری
زندانيان سياسي

پایان اعتصاب غذای 99 روزه زندانی سیاسی محمد نظری

پایان اعتصاب غذای 99 روزه زندانی سیاسی محمد نظری روز یکشنبه 14 آبان ماه، زندانی سیاسی کرد، محمد نظری...

Read More

Page 6 of 81

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password