Author Details

اعتصاب غذا مجدد زندانی سیاسی محمد نظری

اعتصاب غذا مجدد زندانی سیاسی محمد نظری از روز جمعه 3 آذر ماه، زندانی سیاسی محمد نظری در زندان...

Read More
اعدام یک زندانی در زاهدان و دو زندانی در زندان مرکزی مشهد

اعدام سه زندانی ديگر در  تبریز سحرگاه روز یکشنبه 5 آذرماه، سه زندانی به اتهام قتل، در زندان مرکزی...

Read More
زندانی جوان عرب

پرونده سازی برای دو زندانی با تهدید و توهین دو هموطن عرب که به اتهام فعالیتهای مدنی در زندان...

Read More
انتقال زندانی سیاسی سهیل عربی به بند یک زندان اوین

انتقال زندانی سیاسی  سهیل عربی به بند یک زندان اوین روز 30 آبان ماه، زندانی سیاسی سهیل عربی، به...

Read More
شكنجه زنداني با زنجیر كردن وي به میله زندان در زندان اردبیل

شكنجه زنداني با زنجیر كردن وي به میله زندان در زندان اردبیل از روز 22 آبان ماه، به دستور...

Read More
شلاق زدن 4 زندانی در ملاء عام

شلاق زدن 4 زندانی در ملاء عام   رژيم ايران طي دو نوبت ، يك بار اوایل آبان ماه...

Read More
اعدام یک زندانی در زندان رجایی شهر کرج

اعدام یک زندانی در زندان رجایی شهر کرج روز چهارشنبه 1 آذرماه، یک زندانی، به اتهام « محاربه» در...

Read More
انتقال بیش از یازده زندانی برای اعدام

قرار دادن زندانيان سياسي بند هفت زندان اردبيل در  قفس از حدود 6 ماه پیش، ماموران اطلاعات در بند...

Read More
شکنجه 5 جوان بلوچ توسط ماموران وزارت اطلاعات

شکنجه 5 جوان بلوچ توسط ماموران وزارت اطلاعات بنا به گزارشات دريافتي روز 17 تیر ماه، 96، وزارت اطلاعات...

Read More
شليك وزارت اطلاعات به زندانی سیاسی سابق محمد نیکبخت

شليك وزارت اطلاعات به زندانی سیاسی سابق محمد نیکبخت روز سه شنبه 30 آبان ماه، زندانی سیاسی سابق، به...

Read More

Page 4 of 81

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password