تداوم بازداشت سه فعال کارگری کرد در سنندج

0 16
یدالله صمدی، امیر شهابی و آرمین شریفی سه فعال کارگری هستند که در روزهای مختلف توسط ماموران اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. با گذشت چندین روز از بازداشت آنان اطلاعی از وضعیت آنان در دست نمی باشد.
یدالله صمدی و امیر شهابی دو فعال کارگری هستند که در تجمعات روز جهانی کارگر در سنندج توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. پس از گذشت ۱۲ روز از بازداشت آنان اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری آنان در دست نمی باشد.
روز ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، برای یدالله صمدی فعال کارگری کرد قرار بازداشت موقت یک ماهه صادر شد که با این حال وی به صدور حکم بازداشتش اعتراض کرد.
آرمین شریفی فعال کارگری کرد که روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، پس از احضار به دفتر اداره اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد تاکنون از وضعیت و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نمی باشد.
خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.