بازگشت گلرخ ایرایی و آتنا دائمی از زندان قرچک ورامین به زندان اوین

0 9
روز ۲۰ اردیبهشت١٣٩٧ گلرخ ایرایی و آتنا دائمی زندانیان سیاسی زن، پس از ٨۱ روز اعتصاب غذا اعتراضی گلرخ ايرايی و اعتصاب غذا تر و خشک آتنا دائمی از زندان قرچك ورامین به بند زنان زندان اوين منتقل شدند.
حسین دائمی پدر آتنا دائمی ضمن تایید این خبر در توییت خود از بیماری شدید فرزندش از ناحیه کلیه ، معده و بی حسی صورت خبر داد.
آتنا دائمی و گلرخ ایرایی زندانیان سیاسی، روز ۴ بهمن‌۱۳۹۶، با ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین تبعید شده بودند، این دو زندانی سیاسی با انتشار نامه ای اعلام کردند که از روز ۱۴بهمن به مدت یک هفته اعتصاب غذا تر می کنند و پس از آن در صورت عدم توجه مسئولین زندان اعتصاب خود را از ۲۱ بهمن به اعتصاب غذا خشک تبدیل می کنند.
آتنا دائمی پس از ۱۴ روز اعتصاب غذا و ۶ روز اعتصاب خشک روز ۲۷بهمن به اعتصاب خود پایان داد و گلرخ ایرایی اعتصاب خشک خود را به اعتصاب تر تبدیل کرد و پس از ۸۱ روز به آن پایان داد.
خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.