هادی و فضل الله نیکبخت به مکان نامعلومی منتقل شدند

0 15
صبح روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ماموران ناشناس با مراجعه به زندان هادی و فضل الله نیکبخت را به بهانه دادگاه از زندان دستگرد اصفهان خارج و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
مامورین قصد داشتند محمد نیکبخت را نیز با دستبند به خارج از زندان منتقل کنند که او مقاومت کرده و از بند خارج نشده است.
با وجود پیگیری های مستمر خانواده نیکبخت تاکنون اطلاعی از وضعیت این دو زندانی سیاسی در دست نمی باشد.
لازم به ذکر است که این سه بازداشتی همراه با شش نفر دیگر روز ۳۰ بهمن ۱۳۹۶، توسط ماموران امنیتی در یورش و خانه گردی منازل اهالی گلشهر گلپایگان بازداشت و به اداره اطلاعات گلپایگان منتقل شدند. شش نفر از بازداشت شدگان پس از طی مراحل بازجویی آزاد شدند اما محمد، هادی و فضل الله نیکبخت به اتهام شرکت در اعتراضات شهر گلپایگان به زندان دستگرد اصفهان منتقل شدند.
خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.