تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی در زندان مرکزی ارومیه با ضبط تلویزیون های بند

0 15
روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷، حدود ۵۰ تن از نیروهای گارد زندان تحت کنترل رسول سید فاطمی مسئول بند و با نظارت علیرضا صفری رئیس زندان مرکزی ارومیه به بند ۱۲ این زندان که محل نگهداری زندانیان سیاسی است مراجعه کرده و پس از تهدید زندانیان اقدام به جمع آوری تمام تلویزیون های بند کرده اند.
مسئولین زندان در پاسخ به اعتراض زندانیان سیاسی ساکن بند در رابطه با جمع آوری تلویزیون هایی که زندانیان با هزینه خود خریداری کرده بودند گفته اند:« از این تلویزیون ها استفاده های غیر قانونی شده است.»
لازم به ذکر است که بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه محل نگهداری بیش از ۷۰ زندانی سیاسی است.
خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.