محمد حبیبی عضو کانون صنفی معلمان استان تهران با تودیع وثیقه آزاد شد

15
محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان پس از ۴۴ روز بازداشت در زندان اوین روز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷، با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیونی تومانی از زندان آزاد شد.
محمد حبیبی عضو هئیت مدیره کانون صنفی معلمان تهران روز ۱۲ اسفند ۱۳۹۶، در محل کار خود مقابل دانش آموزان توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از بازداشت به منزل شخصی اش منتقل می شود و بعد از تفتیش منزل به قرنطینه زندان اوین منتقل شد و روز دوشنبه ۲۸ اسفند از قرنطینه زندان اوین به سالن ۴ بند ۴ زندان اوین منتقل شد.
خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.