قتل یک جوان بلوچ ۲۷ ساله بر اثر تیراندازی ماموران کهنوج

14
روز پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷، یک جوان بلوچ به نام فرهاد لکزائی ۲۷ ساله فرزند عصمت در منطقه ناصر آباد کرمان هدف شلیک مستقیم ماموران مرصاد کهنوج قرار گرفته و در دم جان سپرد.
بنا به پدر این جوان ۲۷ ساله:« تیر به سر پسرم خورده و ماشین چپ کرده و آتش گرفته و پسرم در آتش سوخته است.»
این پدر ادامه داد:« پسرم با خودرو ۴۰۵ مسافر جا به جا میکرده و هیچ چیزی نیز همراه نداشته و تمام مدارک وی کامل بوده اما ماموران بدون دلیل به سمت او تیراندازی کرده اند.»
بنا به گفته یکی دیگر از بستگان وی:« برادر فرهاد در ماشینی دیگر تعدادی مهاجر افغان به همراه داشت ماموران خواستند او را بگیرند که فرهاد سعی کرده با کم کردن سرعت ماشین جلو ماموران را بگیرد و ماموران به سمتش تیراندازی کردند و وقتی دیدند که تیر به سرش خورده و چپ کرده فورا فرار کردند.»
هفته گذشته نیز در جریان تیراندازی ماموران در جاده سراوان به یک خودرو حامل مهاجران افغان ۱۹نفر کشته و زخمی شدند.
خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.