گزارشی از تظاهرات مسالمت آمیز شهروندان عرب و بازداشت فعالان عرب در پی آن

0 24
از ۸ فروردین۱۳۹۷، شهروندان عرب ساکن خوزستان بطور مستمر به خیابانها آمدند تا اعتراض خود را علیه آنچه «انکار هویتشان» توسط صدا و سیما رسمی نامیدند، اعلام کنند. این اعتراضات که دامنه آن به روزهای اخیر نیز کشیده شد در شهرهای مختلفی از استان خوزستان بخصوص نواحی جنوبی آن گسترش یافت، در پی تلاش نیروهای انتظامی و امنیتی برای پایان دادن به این اعتراضات، تعداد زیادی از معترضان عرب بازداشت شدند. شمار بازداشت شدگان این تظاهرات به ۴۰۰ تن بالغ گردیده است. در بین بازداشت شدگان چندین کودک ۱۱ الی ۱۶ ساله نیز به چشم می‌ خورند. در پایان گزارش اسامی برخی از بازداشت شدگان ذیلا می آید.
در طی یک هفته اعتراض مستمر شهروندان عرب، شهرهای اهواز بخصوص محله های ملاشیه، کوی علوی و بازار مرکزی این شهر، شهرهای ماهشهر، عین دو، حمیدیه، کوت عبدالله، خرمشهر و آبادان شاهد حضور معترضان در خیابانها بودند.
طی روزهای اخیر نیروهای امنیتی در يك عمليات شبانه در شهرهای مختلف استان خوزستان اقدام به ربودن و بازداشت برخی از فعالین عرب در منزل و یا در خیابان كرده اند. اکثر اين افراد فعالین فرهنگى هستند که در فعاليتهاى هويت طلبانه شركت مى كنند.
طی این تظاهرات مسالمت آمیز نیروهای امنیتی و انتظامی، جهت متفرق کردن معترضان عرب اقدام به استفاده از باتون، گاز اشک آور کرده اند و در نتیجه آن بسیاری از معترضان مجروح شده اند.
ضرب و شتم معترضین عرب در تظاهرات خوزستان
همچنین طی روزهای اخیر سه جسد از جوانان عرب در مناطق مختلف استان خوزستان پیدا شده است که آثار شکنجه بر پیکر آنان مشهود است. اجساد این جوانان زیر پل یا اطراف شهر پیدا شده است. اما تاکنون هیچ رسانه حکومتی از این اجساد کشته شده هیچ خبری منتشر نکرده اند.
اهواز:
١-خديجه نيسى از اهالى شعيبيه روز ۹ فروردین در بازار مركزى اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
۲-عائشه نيسى ۱۹ساله از اهالى شعيبيه روز ۹ فروردین در بازار مركزى اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
۳-محمود بيت سياح از اهالی آخر اسفالت روز ۹ فروردین در بازار مركزى اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
۴-خالد مهاوى از كوى اخر اسفالت روز ۹ فروردین در بازار مركزى اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
۵-منصور تميمى از اهالى كوى سياحى روز ۲۰ فروردين در كوى كيانپارس توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
۶-وسام سوارى ۱۹ ساله از اهالى سپيدار روز ۱۰ فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۷-شهاب نعامى،از اهالى زويه،روز ۱۰ فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۸-حسن كنانى از اهالى زويه، روز ۱۰ فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۹-علی خسرجی ۲۳ساله، روز ۱۰ فروردین در بازار عبدالحميد اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
۱۰-عدنان بيانات سكينى ۳۷ساله از اهالى كوى علوى،روز ۱۲فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
١١-جمعه سوارى ۳۲ ساله، از اهالى كوى علوى،روز ۱۲فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
١٢-سورى ثعالبى(سوارى) ۴۷ساله از اهالى كوى علوى، روز ۱۲فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
١٣-كاظم طرفى ۴۰ ساله، از اهالى كوى گلستان، روز ۱۲فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۱۴-سعيد سوارى از اهالى كوى علوى(حى الثورة) روز ۱۴فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۱۵-محمد بیانات بنی سکینی ۱۷ ساله، از اهالى كوى علوى (حي الثورة) روز ۱۴فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۱۶-ماجد زهیری از اهالی کوی علوی(حي الثورة) روز ۱۵ فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۱۷-خالديه طرفى فرزند حميد العاصى از اهالى كمپلو شهر اهواز روز ۱۵ فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
١٨-على عبيات فرزند سميچ از اهالى كوى علوى روز ۱۶فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
١٩-مصطفى سوارى از اهالى كوى علوى(حى الثورة) روز ۱۶فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
٢٠-سجاد سواری فرزند اذیاب متاهل ۳۲ساله از اهالی کوی علوی(حى الثورة) روز ۱۶ فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
٢١-شاعر عرب اهوازي عبدالعال دورقى،۵۰ ساله، ساكن كانتكس شهر اهواز روز ۱۶فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
٢٢-صادق سواری ۲۳ساله، از اهالی كوى علوى(حی الثورة) روز ۱۳ فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
٢٣-قاسم اهوازى از اهالى كوى علوى(حي الثورة) روز ۱۸ فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
كوت عبدالله:
۲۴-عدنان خسرجى روز ۱۰ فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۲۵-سعد نواصرى روز ۱۰ فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۲۶-محمد حزبيان ۳۶ساله، روز ۱۰ فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
٢٧-محمد جليل كنون روز ۱۰ فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
٢٨-اسد نواصرى روز ۹ فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
٢٩-سجاد جامعى ۲۵ساله، روز ۱۲ فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
٣٠-محمد فتلاوى ۲۷ساله،روز ۱۲ فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
عبادان(آبادان):
٣١-صلاح بغلانى از اهالى كوى سليچ روز ۱۱فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
٣٢-على بغلانى از اهالى كوى سليچ روز ۱۱فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
٣٣-على جنادله ۲۲ ساله از اهالى كوى بورده روز ۱۰ فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
معشور (ماهشهر): ۱۱و ۱۲فروردين
۳۴-فواد حردانی روز ۱۱فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
٣٥–فاضل البوصبیح روز ۱۱فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۳۶-حسین البوصبیح روز ۱۱فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۳۷-ابراهیم آل بوعلی روز ۱۱فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
٣٨-فاضل عوادی روز ۱۱فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
٣٩-محمد البوغبیش (البوبدر) روز ۱۱فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۴۰-ستار آل بوصبیح روز ۱۲فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۴۱-پیروز آل بوصبیح روز ۱۲فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۴۲-حمید البوغبیش (زبیدی) روز ۱۲فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۴۳-رضا البوغبیش روز ۱۲فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۴۴-مهدی آلبوغبيش روز ۱۲فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۴۵-نادر آل بوغبيش از اهالى شهرك طالقانى(كوره) بندر معشور روز ۱۷فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
حميديه:
۴۶-شاعر سلمان عبیات از اهالی شهر حمیديه در روزهاى اول اعتراضات بازداشت شد.
۴۷-على عبيداوى فرزند طالب روز ۱۱فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۴۸-على عبيداوى فرزند ورور روز ۱۱فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۴۹- احمد عبيداوى فرزند شنان از اهالى شهر حميديه روز ۱۵فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۵۰-مصطفى عبيات فرزند عبدالنبى از اهالى شهر حميديه روز ۱۵فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۵۱-عباس ساعدى از اهالى شهر حميديه روز ۱۵فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۵۲- جمال نزال عبيات از اهالى شهر حميديه روز ۱۵فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۵۳- عباس نزال عبيات از اهالى شهر حميديه روز ۱۵فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۵۴- مرتضى منصورى فرزند عبدالله،۱۵ ساله، از اهالى منطقه ملاشيه در غرب جنوب غرب شهر اهواز روز ۱۷فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۵۵- ليلا بروايه شهروند عرب كه در شهر تهران ساكن مى باشد روز ۱۶فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
عين دو(سيد كريم) غرب شهر اهواز
۵۶-نجم سوارى روز ۱۲فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۵۷-سید فلاح موسوی ۲۳ساله روز ۱۵فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۵۸-میثم علوانی ۱۹ ساله روز ۱۵فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۵۹-عاشور سواری روز ۱۵فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۶۰-عارف سواری روز ۱۵فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۶۱-علی سواعدی روز ۱۵فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۶۲-حمود سواعدی روز ۱۵فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۶۳-ماجد سواعدی روز ۱۵فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۶۴-عباس سواعدی روز ۱۵فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۶۵-علی دحیمی روز ۱۵فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۶۶-جمیل دحیمی روز ۱۵فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۶۷-سمعت دحیمی روز ۱۵فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۶۸-جاسم علوانی روز ۱۵فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۶۹-علی علوانی روز ۱۵فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۷۰-ماجد زهیری روز ۱۵فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۷۱-ایوب زهیری روز ۱۵فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۷۲-سید عادل موسوی روز ۱۵فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۷۳-مجید نیسی روز ۱۵فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۷۴-جواد نیسی روز ۱۵فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۷۵-جاسم سوارى روز ۱۵فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
ملاشيه
۷۶-سيد رضا موسوی ۲۵ساله روز ۱۷ فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۷۷-علي بدوي ۲۰ساله روز ۱۷ فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۷۸-عباس سيلاوي ۲۳ساله روز ۱۷ فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۷۹-حسين خسرجى ۱۹ ساله روز ۱۷ فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۸۰-محمد حياوي ۲۲ساله روز ۱۷ فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۸۱-رضا زويدات ۲۶ساله روز ۱۷ فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۸۲-ميثم خسرجى ۲۸ ساله روز ۱۷ فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
۸۳-جواد کروشاوی روز ۱۷ فروردین توسط نیروی امنیتی بازداشت شد.
خفاجيه(سوسنگرد)
۸۴-حسين نیسی در ۱۷ فروردين ۱۳۹۷ توسط نیروی امنیتی بازداشت شد
۸۵-موسى خالدى از اهالى خلفيه(رامشير)،معلم دو مدرسه مقدم و باقر العلوم شهر خلفيه در ۱۶ فروردين ۱۳۹۷، توسط اداره اطلاعات بازداشت شده است. موسى خالدى فعال فرهنگى و سابقه حبس بدليل فعاليتهاى فرهنگى و مدنى را دارد
۸۶-نويسنده و فعال فرهنگى شهروند عرب ناصر مزرعه از اهالى شهر ابوحميظه توسط اداره اطلاعات در ۲۰ فروردين ۱۳۹۷، بازداشت شد.
۸۸-فعال فرهنگى هادى جلالى از اهالى شهر خفاجيه (سوسنگرد) توسط اداره اطلاعات روز ۲۰ فروردين ۱۳۹۷، بازداشت شد.
۸۹-خواننده عرب حسين استعداد(سعيدى) ۲۴ ساله از اهالى شهر خفاجيه(سوسنگرد) توسط اداره اطلاعات روز ۲۰فروردين ۱۳۹۷ بازداشت شد.
۹۰-فعال فرهنگى و مدنى توفيق فلاحيه از اهالى شهر خفاجيه(سوسنگرد) امروز ۲۱فروردين توسط اداره اطلاعات بازداشت شد.
۹۱-خالد طرفى از اهالى كوت عبدالله در ۱۰فروردين ۱۳۹۷توسط اداره اطلاعات بازداشت شده است و تا كنون هيچ اطلاعى از او در دست نيست.
۹۲-حميد حيدرى ۲۹ساله از اهالى منطقه كيان شهر اهواز ۱۹فروردين ۱۳۹۷توسط اداره اطلاعات بازداشت شده است.
۹۳-سعيد سالمى ۴۰ ساله از اهالى شهر اهواز در ۱۶ فروردين توسط نيروهاى امنيتى بازداشت شده است.
۹۴-نوجوان امير باوى ۱۶ ساله از اهالى كوت عبدالله در ۱۰فروردين ۱۳۹۷ توسط نيروهاى امنيتى بازداشت شده است.
۹۵-عباس منابى ۳۲ساله از اهالى كوى علوى(حى الثورة) شهر اهواز در ۲۱فروردين ۱۳۹۷در خيابان فرحانی توسط اداره اطلاعات بازداشت شد.
۹۶-احمد حمیداوی از اهالى كوت عبدالله در ۱۰فروردين ۱۳۹۷، توسط اداره اطلاعات بازداشت شده است.
۹۷-احمد حیدری ۲۶ ساله از اهالي كوى علوى(حي الثورة) در ۹ فروردين ۱۳۹۷ توسط نيروهاى امنيتى در بازار مركزى اهواز بازداشت شد.
تاکنون هویت ۹۷تن از بازداشت شدگان احراز شده است. اطلاعات دقیق و تکمیل تر متعاقبا گزارش خواهد شد.
خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.