مسئولان زندان تهران بزرگ از ملاقات نوروزی مادر سهیل عربی با فرزندش ممانعت کردند

19
روز دوشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷، فرنگیس مظلومی مادر سهیل عربی جهت ملاقات نوروزی با فرزندش به زندان تهران بزرگ مراجعه کرده است، اما مسئولان این زندان از ملاقات این مادر بیمار با سهیل عربی ممانعت کرده اند.
سهیل عربی روز ۲۹ اسفند ۱۳۹۶، به درخواست مادرش و سایر مادران به اعتصاب ۵۵ روزه و اعتصاب خشک ۱۵ روزه اش در شرایط جسمی خطرناک پایان داد.
وی طی پیامی پایان اعتصاب غذا خود را اینگونه عنوان کرده است:« بنا به درخواست مادرم و مادران شهدای جنبش آزادی و برابری‌خواهی و مردم خوبمان من سهیل عربی با شروع سال نو به اعتصاب غذای خود پایان می‌دهم همگام با یارانم که به حمایت از ما دست به اعتصاب غذای سه روزه زدند، همچنین  سال نو را به تمام ملت ایران تبریک عرض می‌کنم و سالی پر از امید و آزادی برای ملتم آرزو دارم.
امید که ما را فراموش نکنید.»
لازم به ذکر است که ماموران زندان، روز پنجشنبه ۲۴ اسفند۱۳۹۶، در حالی که وضعیت جسمی سهیل عربی به دلیل اعتصاب خشک وخیم بود وی را به سلول انفرادی تیپ یک زندان تهران بزرگ منتقل کرده و مورد ضرب و شتم قرار دادند. شدت ضربات وارده به سر و صورت وی به قدری بود که امکان ضربه مغزی این زندانی وجود داشت. وی چند روز در بیمارستان خمینی تحت شدیدترین تدابیر امنیتی بستری بود.
سهیل عربی زندانی سیاسی در بند دراعتراض به ضرب و شتم و انتقال غیر قانونی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی از روز ۴ بهمن ۱۳۹۶، اقدام به اعتصاب غذا کرده و خواسته وی آزادی یا انتقال گلرخ ایرایی و آتنا دائمی به زندان اوین است. وی از روز ۱۴ اسفند ۱۳۹۶، اعتصاب غذا خود را به اعتصاب خشک تبدیل کرد.
خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.