بازداشت احمد امین پناه توسط نیروهای امنیتی در سنندج

0 9
احمد امین پناه داماد و فامیل رامین حسین پناهی روز چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شد.
وی در تیر ماه ۱۳۹۶، همراه با رامین، افشین و زبیر حسین پناهی بازداشت و سپس با تودیع وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی موقتا تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده بود.
احمد امین پناه، در دادگاه سنندج به اتهام تبلیغ علیه نظام و برگزاری مراسم نوروزی در دادگاه سنندج به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.