بازداشت مهدی قمری از فعالین مدنی ترک همزمان با تمدید بازداشت بهنام نورمحمدی

0 28
مهدی قمری بینیسلی از فعالان ترک (آذری) ساکن تهران در رابطه با پرونده «چاپ تقویم ترکی» در هفته اخیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد. همچنین قرار بازداشت بهنام نورمحمدی یکی دیگر از فعالان مدنی ترک (آذری) ساکن تهران که ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ بازداشت و در زندان اوین نگهداری می‌شود تا ۱۰ اردیبشهت ۱۳۹۷، تمدید شده‌است.
مهدی قمری بینیسلی از فعالان ترک (آذری) ساکن تهران اوایل هفته جاری توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شده است.
همچنین قرار بازداشت بهنام نورمحمدی، دیگر فعال ترک (آذری) ساکن تهران که روز ۲۳ اسفند ۹۶ بازداشت شده است بنا به حکم دادستانی تا روز ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ تمدید شده است. وی نیز در رابطه با چاپ تقویم ترکی بازداشت شده است.
خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.