ضرب و شتم مسعود بلوچی توسط سرپرست زندان سراوان به علت تاخیر در بازگشت از مرخصی

0 42
مسعود بلوچی زندانی زندان سراوان به علت تاخیر چند روزه در بازگشت از مرخصی خود در برابر دیگر زندانیان روز شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷،  توسط ایرج نوربخش سرپرست زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
علت تاخیر بازگشت از مرخصی این زندانی، مراجعه به پزشک و تاخیر در نوبت پزشک بوده است اما سرپرست زندان این موضوع را نپذیرفت.
بنا به گفته یک منبع: « ایرج نوربخش با کمربند او را به شدت کتک زده و خواسته او را به قرنطینه ببرد که مسعود تهدید به خودکشی کرده به همین خاطر از قرنطینه وی صرف نظر کرده است. مسعود بلوچی بیماری اعصاب دارد و نامه پزشک نیز به همراه داشته است.»
مسعود بلوچی به اتهام حمل اسلحه و چاقوزنی به ۸ سال زندان محکوم شده و مدت حبسش را در زندان سراوان می گذراند.
خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.